معاونت پژوهش و فناوری

معاونت پژوهش و فناوری
لیلا سهیلی وند  - دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی معماری  - معماری-
آدرس ایمیل : soheiliuni2 @ gmail.com
سوابق کار اجرایی :
معاون آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش علمی کاربردی استاد شهریار تیکمه داش
مسئول ارتباط باصنعت مرکز آموزش علمی کاربردی استاد شهریار
مدیر گروه رشته مهندسی معماری دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد شبستر
سرپرست آموزشکده سما واحد هشترود
مدیر گروه رشته مهندسی معماری دانشگاه ازاد اسلامی واحد هشترود
سوابق کار علمی پژوهشی  :
فناوری ساخت و مدیریت بهینه مصرف انرژی در زمان احداث با تاکید بر معماری در اقلیم سرد و خشک
بررسی توسعه پایدار با مصالح بوم آورد خشت و ملات در معماری کویری ایران
رابطه گردشگری و توسعه پایدار در مقصد گردشگری
اثرات گردشگری رویکردی سازنده برای توسعه پایدار ( نمونه موردی روستای اسب فروشان شهرستان سراب )
توجه به کیفیت محیط شهری راهکاری اساسی برای مدیریت شهری
مفهوم مشارکت شهروندان در بهسازی بافت فرسوده محله سیروس تهران
پیشینه نور و وسایل روشنایی در معماری اسلامی
ضرورت مدرن کردن معماری سنتی برای استفاده از انرژیهای تجدید پذیر
اهمیت و تاثیر حفاظت فضاهای سبز شهری در توسعه شهری
الویت بندی استراتژی های توسعه و گردشگری با تلفیق مدل های برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل شبکه
توسعه اکولوژیکی فضای سبز شهری راهکاری جهت توسعه اکولوژیکی شهری
تحلیل عوامل تاثیر گذار به دستیابی بر مسکن مناسب
Latest Trends on Cultural Heritage ZTourism
اهمیت و تاثیر حفاظت فضاهای سبز شهری در توسعه شهری
بررسی تاثیرات تغییرات کاربری اراضی شهری تبریز بر پایداری توسعه شهری
تحلیل تغییر کاربری های شهری منتج از طرح های توسعه شهری با تاکید بر فضاهای سبز شهری ، نمونه موردی شهر مراغه
بررسی و سنجش تاثیرات فضاهای فرهنگی بر توسعه فرهنگ شهری با استفاده از روش تاکسونومی عددی
فضاهای فرهنگی و هویت در شهرها
الزامات اجتماعی ایجاد فضاهای اختصاصی برای بانوان در شهرهای اسلامی
Analiz of Sustainale Development by Local Adobe and Mortar in Desert Architecture of Iran
طرح پژوهشی :
تکنولوژی های نوین قابل استفاده در بافت مسکن روستایی
 دوره ها و كارگاههاي آموزشي:
آشنایی با نرم افزار Ms . Outlook
آموزش ایجاد  وبلاگ
مقاله نویسی به زبان انگلیسی
نحوه ارائه یک سمینار خوب
آشنایی با اینترنت
آشنایی با اصول ترجمه
روش شناسی تحقیق
مقاله نویسی علمی به زبان فارسی
مفاهیم معماری و شهرسازی اسلامی
آموزش فناوری های نوین مبتنی بر مصالح ساختمانی جدید
آموزش Spss
روش تحقیق
اصول و فنون طراحی فضاهای آموزشی و دانشگاهی
آموزش تدوین و بازنگری برنامه های درسی
روش تحقیق
مهارتهای روش تدریس
ICDL