تاریخچه دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود

تاریخچه دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
تاریخچه دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود در مرداد ماه 1379 با سعی و تلاش فراوان مسئولان شهر و با کمک و همیاری مردم فهیم و با مساعدت بی دریغ  آقای دکتر جاسبی و با معرفی آقای دکتر علیرضا واعظی به عنوان راه انداز این واحد دانشگاهی و سه نفر از همکاران  اداری بدون هیچ چشمداشتی با تاسیس 4 رشته کامپیوتر ، زبان و ادبیات فارسی ، آموزش ابتدائی و حسابداری شروع بکار نمود ، فعالیت آموزشی این واحد عملا" از مهرماه سال 1381 با پذیرش 186 نفر دانشجو در رشته های مذکور فعالیت خود را آغاز نمود .
در حال حاضر دانشگاه با 26 رشته در مقاطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی با تعداد حدود 500 نفر دانشجو و تعداد 15 نفر هیات علمی ، 18 نفر پرسنل اداری و تعداد 34 نفر از اساتید مدعو عرصه های جدیدی از پیشرفت و توسعه را تجربه می کند و در سالهای بعد با افزایش چشمگیر رشته های دانشگاهی جهش خیره کننده ای را در سطح منطقه خواهد داشت .
رشته های دایر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود بشرح ذیل               می باشد. 

کارشناسی ارشد ناپیوسته

ردیف                                  نام رشته     
                                  
1           الهیات و معارف اسلامی                  کارشناسی ارشد
2           فقه و حقوق خصوصی                    کارشناسی ارشد
3           حقوق بین الملل                              کارشناسی ارشد
4           زبان و ادبیات فارسی                       کارشناسی ارشد
5            معماری                                          کارشناسی ارشد

کارشناسی پیوسته

6        حسابداری                                              کارشناسی
7        مهندسی کامپیوتر نرم افزار                   کارشناسی
8         حقوق                                                   کارشناسی

کارشناسی ناپیوسته

9        تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی                        کارشناسی ناپیوسته
10         علمی کاربردی حسابداری                                          کارشناسی ناپیوسته
11         علمی کاربردی معماری                                              کارشناسی ناپیوسته
12         مهندس اجرائی عمران                                                 کارشناسی ناپیوسته 
13         مهندسی تکنولوژی کامپیوتر نرم افزار                           کارشناسی ناپیوسته
14         مهندسی تکنولوژی برق قدرت                                 کارشناسی ناپیوسته
15         آموزش و پرورش ابتدائی                                             کارشناسی ناپیوسته
16         آموزش علوم تجربی                                                    کارشناسی ناپیوسته

کاردانی ناپیوسته
17               حسابداری                                                            کاردانی ناپیوسته
18            علمی کاربردی کامپیوتر نرم افزار                         کاردانی ناپیوسته
19           آموزش و پرورش ابتدائی                                         کاردانی ناپیوسته


کاردانی پیوسته
20             تربیت بدنی                                                            کاردانی پیوسته
21             الکتروتکنیک برق صنعتی                                   کاردانی پیوسته
22             ساختمان کارهای عمومی ساختمان                      کاردانی پیوسته  
23             علمی کاربردی الکترونیک الکترونیک عمومی                  کاردانی پیوسته
24              علمی کاربردی حسابداری                                      کاردانی پیوسته
25             کامپیوتر نرم افزار کامپیوتر                                    کاردانی پیوسته 
26              نقشه کشی معماری معماری                                 کاردانی پیوسته