معاون واحد

معاون واحد
غفور علیپور
  • عضو هیأت علمی واحد هشترود مربی پایه 6 گروه مهندسی برق و کامپیوتر
تحصیلات:
  • کارشناسی: دانشگاه صنعتی امیر کبیر
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران
سوابق اجرایی:
  • مدیریت گروه کامپیوتر از سال 87 تا 90
  • رییس اداره پژوهش واحد از سال 91 تا 94
  • رییس باشگاه پژوهشگران جوان از سال 92 تا 95
  • معاون آموزشی از سال 95 تا ...
سوابق پژوهشی
  • کتاب: الگوهای طراحی با کدهای سی شارپ
  • مقالات: در اینجا