لیست کتب منتشر شده واحد

الگوهای طراحی با کدهای سی شارپ

تالیف: غفور علیپور
درباره کتاب: در فرایند تولید محصولات نرم افزاری سازندگان غالبا مجبور به حل مسایلی هستند که ممکن است پیش از آن بارها در پروژه های مختلف به وسیله افراد مختلف و به اشکال مختلفی حل شده باشد. این مشکل یکی از عوامل هزینه بر و زمانگیر بودن تولیدات نرم افزاری است. یکی از بهترین راه حل ها، ایجاد و استفاده از الگوهای نرم افزاری است که در کتاب حاضر به آن پرداخته شده است.