کانال تلگرامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود : iauhr_channell@

ارسال شده در تاریخ : دوشنبه 7 تیر 1400
کانال تلگرامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود :                                  iauhr_channell@
کانال تلگرامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود :

                                              iauhr_channell@

کلاسهای مجازی دانشگاه:
                    https://vadana01.iauec.ac.ir/login/index.php


سایت آموزشیار:

       http://stdn.iau.ac.ir/Student/Pages/acmstd/loginPage.jsp

آخرین اخبار