زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه در نیمسال دوم سالتحصیلی ۹۹ - ۱۴۰۰

ارسال شده در تاریخ : یکشنبه 26 بهمن 1399
زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه در نیمسال دوم سالتحصیلی ۹۹ - ۱۴۰۰
دانشجویان واحد در تمامی مقاطع و رشته موظف هستند تا مدتی بر اساس برنامه اعلامی واحد های درسی ترم جاری را بر اساس چارت درسی رشته و آموزشی خود و با مشاورت مدیر گروه انتخاب کنند. انتخاب واحد به صورت الکترونیکی از طریق سامانه آموزشیار می باشد.
ورود به سامانه آموزشیار

آخرین اخبار