کارت ورود به جلسه برای آزمون پایان ترم غیر حضوری..

ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 7 بهمن 1399
کارت ورود به جلسه برای آزمون پایان ترم غیر حضوری..

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی


🔰 با توجه به رفع تداخل امتحانی دانشجویان محترم، در زمان امتحان برخی از دروس نظری تغییراتی ایجاد شده است، بنابراین کارت ورود به جلسه امتحانی اخذ شده قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ فاقد اعتبار می باشد.
💢 از دانشجویان محترم خواهشمند است، کارت ورود به جلسه امتحانی بروز شده خود را  پس از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ اخذ نمایند.💢

دانشجویان عزیز امتحانات این ترم مجازی بوده وغیر حضوری می باشد.
@iauhr_channell

آخرین اخبار