کارت ورود به جلسه

ارسال شده در تاریخ : چهارشنبه 1 بهمن 1399
کارت ورود به جلسه
💠 قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

🔰 با توجه به رفع تداخل امتحانی دانشجویان محترم، در زمان امتحان برخی از دروس نظری تغییراتی ایجاد شده است، بنابراین کارت ورود به جلسه امتحانی اخذ شده قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ فاقد اعتبار می باشد.
💢 از دانشجویان محترم خواهشمند است، کارت ورود به جلسه امتحانی بروز شده خود را  پس از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ اخذ نمایند.💢
@iauhe_channell

آخرین اخبار