مسابقه ی پیامکی دانشجوی خط امام(ره) لازم به ذکر است همه دانشجویان شهرستان هشترود محصل در دانشگاه های سرتاسر کشور می توانند در این مسابقه شرکت کنند.

ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 11 آذر 1399
مسابقه ی پیامکی دانشجوی خط امام(ره)  لازم به ذکر است همه دانشجویان شهرستان هشترود محصل در دانشگاه های سرتاسر کشور می توانند در این مسابقه شرکت کنند.

آخرین اخبار