مراحل اینترنتی صدور معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول

ارسال شده در تاریخ : جمعه 9 آبان 1399
مراحل اینترنتی صدور معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول
مراحل اینترنتی صدور معافیت تحصیلی دانشجویان
مشمول بدون مراجعه حضوری به پلیس + 01
1) ورود دانشجو به سایت evazifeh.epolice.ir و ثبت اطلاعات فردی و سوابق تحصیلی
2) پرداخت هزینه ثبت نام
3) ارسال درخواست دانشجو به کاربر دانشگاه جهت بررسی
4) در صورت تائید اطلاعات توسط دانشگاه، کاربر مربوطه می تواند پرینت مجوز ثبت نام موقت را از سایت وظیفه عمومی جهت ثبت شماره و تاریخ معافیت و درج در پرونده دیجیتالی
(مدارک شناسنامه ای و تحصیلی) و فیزیکی دانشجو دریافت نماید.

آخرین اخبار