دانلود نرم افزارهای مورد نیاز برای آموزش مجازی

ارسال شده در تاریخ : دوشنبه 18 فروردین 1399
دانلود نرم افزارهای مورد نیاز برای آموزش مجازی
دانشجویان و اساتید گرامی می توانند نرم افزارهای مورد نیاز برای آموزش مجازی را بر اساس سیستم خود از اینجا تهیه نمایند.
مرکز دانلود نرم افزارهای آموزش مجازی واحد هشترود

آخرین اخبار