جلسه سخنرانی وپرسش و پاسخ با موضوع گفتمان اندیشه وحدت و بسیج

ارسال شده در تاریخ : چهارشنبه 23 آبان 1397
جلسه سخنرانی وپرسش و پاسخ با موضوع گفتمان اندیشه وحدت و بسیج

آخرین اخبار