آغاز ثبت نام اولین دوره مسابقه دومینو دانشجوئی-دانش آموزی وخانوادگی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود زمان برگزاری کارگاه آموزشی دومینو: 5 آذر ۱۳۹7

ارسال شده در تاریخ : شنبه 26 آبان 1397
آغاز ثبت نام اولین دوره مسابقه دومینو دانشجوئی-دانش آموزی وخانوادگی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود زمان برگزاری کارگاه آموزشی دومینو: 5 آذر ۱۳۹7

آغاز ثبت نام اولین دوره مسابقه دومینو دانشجوئی-دانش آموزی وخانوادگی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
زمان برگزاری کارگاه آموزشی دومینو: 5 آذر ۱۳۹7
دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود در نظر دارد به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو اولین دوره مسابقات دومینو دانشجوئی،دانش آموزی وخانوادگی را در دو بخش تیمی و انفرادی برگزار نماید؛ لذا بدینوسیله ازهمه اقشار اشاره شده دعوت می شود جهت شرکت در این دوره از مسابقات، ضمن شرکت در کارگاه آموزشی دومینو در 5 آذر ماه جاری نسبت به ثبت نام اقدام نمایند:
زمان ثبت نام: 1 آذر
زمان برگزاری مسابقه 17 آذر 97

آخرین اخبار