گواهی پذیرش مقاله استاد رحیم بنابی قدیم، در کنفرانس ملی

ارسال شده در تاریخ : شنبه 5 اسفند 1396
گواهی پذیرش مقاله  استاد رحیم بنابی قدیم، در کنفرانس ملی
ضمن عرض تبریک به استاد جناب آقای دکتر رحیم بنابی قدیم، 
گواهی پذیرش مقاله ایشان در کنفرانس ملی(بررسی تاثیر ویژگی های پیش بینی سود توسط مدیریت بر خطر سقوط قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران)

آخرین اخبار