آخرین مهلت انتخاب واحد برای دانشجویان دانشگاه آزاد

ارسال شده در تاریخ : شنبه 14 بهمن 1396
آخرین مهلت انتخاب واحد برای دانشجویان دانشگاه آزاد
طبق بخشنامه ارسالی از سازمان مرکزی  انتخاب واحد دانشجویان قدیم خود واحد ودانشجویان جدیدالورود تا ساعت 24 روز  یکشنبه مورخ 96/11/15 امکان پذیر خواهد بود لذا عواقب بعدی آن برعهده خود دانشجو می باشد.

آخرین اخبار