ثبت نام از ورودیهای جدید

ارسال شده در تاریخ : دوشنبه 20 شهریور 1396
ثبت نام از ورودیهای جدید
 اصل و سه سری کپی مدرک تحصیلی مقطع پایین تر
 
شش قطعه عکس 3*4 (مشمولین 12 قطعه)
 
 اصل و دو سری کپی از تمام صفحات شناسنامه
 
 اصل و دوسری کپی از کارت ملی پشت و رو
 
 ریز نمرات مقطع پایین تر (دانشجویان ارشد)
 
 تکمیل فرم های داخل پوشه ثبت نام
 
رسید تأییدیه تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی (اقدام از دفاتر پیشخوان خدمات دولت)

آخرین اخبار