زمان توزیع کارت ورود به جلسه امتحانات پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 2 خرداد 1396
زمان توزیع کارت ورود به جلسه امتحانات پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
دانشجویان گرامی جهت دریافت کارت امتحانات از تاریخ 03/03/96 صرفاً از طریق سایت دانشگاه  اقدام نمایند.
* تاریخ شروع امتحانات کتبی 16/03/96 خواهد بود.
* حضور در جلسه امتحان بدون داشتن کارت ورود به جلسه امکان پذیر نمیباشد
* دریافت کارت منوط به تسویه حساب کامل شهریه می باشد.
* در صورتی که کارت شما فاقد عکس میباشد،حتماً نسبت به اسکن و بارگزاری عکس پرسنلی 4×3 درسامانه دانشگاه اقدام فرمائید، کارت ورود به جلسه بدون عکس فاقد اعتبار میباشد.

آخرین اخبار