سوالات متداول

مدارک لازم جهت ثبت نام در دانشگاه چیست؟
اصل شناسنامه به همراه دو سري تصاوير صفحات شناسنامه اصل كارت ملي به همراه دو سري تصاوير آن عكس 4×3 (8 قطعه) اصل مدرك پايه بسته به نوع مقطع تحصيلي دانشگاهي به همراه دو سري تصويرآن به شرح توضيحات ذيل : *اصل مدرك پيش دانشگاهي جهت ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي پيوسته و كارداني ناپيوسته *اصل مدرك ديپلم (كار و دانش يا فني حرفه اي) جهت ادامه تحصيل در مقطع كارداني پيوسته * اصل مدرك كارداني جهت ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ناپيوسته نكته : درصورت نداشتن اصل مدرك پايه و داشتن گواهي موقت ارائه يك برگ چك ضمانت يا سفته به مبلغ 5.000.000 ريال ضروري مي باشد. مدارك نظام وظيفه مختص برادران (كارت پايان خدمت يا معافيت , دفترچه اعزام به خدمت , گواهي اشتغال به خدمت و ... شهريه بر اساس مصوبه مربوطه
مدارک لازم جهت فارغ التحصیلی چیست؟
کلیه دانشجویان ترم آخر موظفند مدارک لازم جهت صدور گواهینامه فارغ التحصیلی خود را به شرح ذیل حداکثر تا یک ماه به شروع امتحانات پایان ترم، به کارشناس مربوطه تحویل نمایند. لازم به ذکر است صدور فرم تمره درس کارآموزی، پروزه یا پایان نامه و نیز تحویل کارت ورورد به جلسه امتحانات پایان ترم منوط به انجام این امر می باشد. بدیهی است درصورت عدم رعایت موارد فوق الذکر مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو می باشد. مدارک لازم : 1)رسید بانکی هزینه ارزشیابی مدرک که به حساب شماره 0104460446004واریز شده : الف: دانشجویان فارغ التحصیل مقطع کارشناسی پیوسته مبلغ 11000 تومان ب) دانشجویان فارغ التحصیل مقاطع کارشناسی ناپیوسته: مبلغ 11000 تومان برای فارغ التحصیل مقطع کاردانی مؤسسات آموزشی دولتی و مبلغ 5500 تومان برای فارغ التحصیلان مقطع کاردانی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ج) دانشجویان فارغ التحصیل مقطع کاردانی:مبلغ 5500 تومان 2) خرید 2 قطعه تمبر مالیاتی از بانک. 3) چهار قطعه عکس جدید 3x4 4) تصویر صفحات شناسنامه 5) اصل مدرک مقطع پایه : الف) اصل مدرک دیپلم ویژه دانشجویان مقاطع کاردانی پیوسته ب) اصل مدرک اتمام دوره پیش دانشگاهی ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته ج) اصل مدرک فوق دیپلم ویژه دانشجویان مقاطع کارشناسی ناپیوسته 6) تأیید ارزش تحصیلی، قابل تهیه در ادارات پست سراسر کشور (به استثنای دانشجویان مقاطع کارشناسی ناپیوسته) توضیح اینکه دانشجویان رشته های علوم آزمایشگاهی و دام پزشکی حتماً جهت فراغت از تحصیل بایستی برگه معافیت از طرح را از اداره کل دامپزشکی محل تحصیل خود دریافت نمایند.
دروسی که دانشجو باید طی دوره تحصیلی خود اخذ نماید بر چه اساسی است؟
هر دانشجو موظف است دروس دانشگاهی خود را بر اساس سرفصل وزارت فرهنگ و آموزش عالی که خلاصه آن در واحد انتشارات واحد موجود است (در منوی سرفصل و لیست دروس رشته های وب سایت واحد نیز قابل دانلود است) بگذراند. بدیهی است مطابق سیلابس مورد نظر رعایت پیشنیاز و همنیاز و همچنین کلیه مقررات آموزشی در این رابطه الزامی است.
حداقل و حداکثر واحد انتخابی در هر ترم چگونه است؟
دانشجویانی که میانگین ترمی آن ها کمتر از 12 می باشند مجاز به انتخاب حداکثر 14 واحد درسی در نیمسال بعد می باشند. دانشجویانی که میانگین ترمی آن ها بین 12 و 99/16 باشد مجاز به انتخاب حداکثر 20 واحد درسی در نیمسال بعد می باشند. دانشجویانی که میانگین ترمی آنها 17 و بالاتر باشد مجاز به انتخاب حداکثر 24 واحد درسی در نیمسال بعد می باشند. تبصره : دانشجویان ترم آخر (حداکثر 24 واحد باقیمانده) حتی در صورت مشروطی در ترم قبل مجاز به انتخاب حداکثر 24 واحد درسی می باشند. اخذ دروس وصایا وروخوانی قرآن کریم علاوه بر تعداد واحدهای فوق الذکر در نیمسال بلامانع است.
دانشجو در هر ترم مجاز به انتخاب چند درس از گروه معارف است؟
به جز دانشجوی ترم آخر، در هر ترم فقط اخذ یک درس گروه معارف امکان پذیر است
شرایط اخذ دروس پیشنیاز وابسته چیست؟
در صورتی که دانشجو در یک ترم از یک درس پیشنیاز نمره قبولی نیاورد یا پس از شرکت در کلاسها، در جلسه امتحان شرکت ننماید مجاز است درس پیشنیاز را به همراه درس وابسته اخذ نماید.
شرایط اخذ درس کارآموزی چیست؟
در صورتی که دانشجویان دوره کاردانی بدون احتساب دروس پیشنیاز حداقل 60 واحد درسی را بگذرانند مجاز به اخذ درس کارآموزی هستند. در صورتی که دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته بدون احتساب دروس جبرانی حداقل 60 واحد درسی را بگذرانند مجاز به اخذ درس کارآموزی هستند. در صورتی که دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته بدون احتساب دروس پیشنیاز حداقل 100 واحد درسی را بگذرانند مجاز به اخذ درس کارآموزی هستند. در صورتی که دانشجو غیر ترم آخر درس کارآموزی اخذ نماید نمی تواند بیش از 16 واحد انتخاب کند. بهترین ترم جهت اخذ درس کارآموزی ترم آخر می باشد.
معادلسازی دروس به چه صورت است؟
در صورتی که دانشجو قبل از ورود به تحصیلات دانشگاه دروسی را در مؤسسه آموزش عالی دیگری که مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی باشد گذرانده باشد، می تواند دروسی را که از نظر سرفصل و محتوی حداقل 80٪ تشابه به سرفصل داشته باشد و تعداد واحد درسی مشابه ای را داشته باشد را معادلسازی نماید. لازم به ذکر است نمره درس مورد نظر نباید از 12 کمتر باشد معادلسازی از طریق گروه آموزشی صورت می پذیرد.
کانال تلگرامی واحد
کانال تلگرامی واحد هشترود: iauhr_channel@ iauhr_pr@