ارتباط با ما

آدرس پستی: هشترود خیابان بهشتی جنوبی دانشگاه آزاد اسلامی
کد پستی: 5571964436
پست الکترونیکی: info@iauhr.ac.ir

کانال تلگرامی     iauhr_channell@  
 
ارتباط با ما       iauhr_pr@