کانال تلگرامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود :                                  iauhr_channell@
دوشنبه 7 تیر 1400

کانال تلگرامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود : iauhr_channell@

کلاسهای مجازی دانشگاه: https://vadana01.iauec.ac.ir/login/index.php سایت آموزشیار: http://stdn.iau.ac.ir/Student/Pages/acmstd/loginPage.jsp

قابل توجه دانشجویان گرامی نظر به اینکه در صورت قطعی برق در محل حضور دانشجو هنگام برگزاری امتحان، مسئولیت عدم بارگذاری یا ذخیره پاسخنامه بر عهده دانشجو می باشد، لذا توجه به نکات ذیل ضروری است:
دوشنبه 7 تیر 1400

قابل توجه دانشجویان گرامی نظر به اینکه در صورت قطعی برق در محل حضور دانشجو هنگام برگزاری امتحان، مسئولیت عدم بارگذاری یا ذخیره پاسخنامه بر عهده دانشجو می باشد، لذا توجه به نکات ذیل ضروری است:

قابل توجه دانشجویان گرامی نظر به اینکه در صورت قطعی برق در محل حضور دانشجو هنگام برگزاری امتحان، مسئولیت عدم بارگذاری یا ذخیره پاسخنامه بر عهده دانشجو می باشد، لذا توجه به نکات ذیل ضروری است:

اطلاعیه سامانه ی دانشجویی💫⭐قابل توجه دانشجویان گرامی - فرآیند ارزشیابی و اخذ کارت ورود به جلسه ی امتحان
دوشنبه 7 تیر 1400

اطلاعیه سامانه ی دانشجویی💫⭐قابل توجه دانشجویان گرامی - فرآیند ارزشیابی و اخذ کارت ورود به جلسه ی امتحان

اطلاعیه سامانه ی دانشجویی💫⭐قابل توجه دانشجویان گرامی - فرآیند ارزشیابی و اخذ کارت ورود به جلسه ی امتحان

زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه در نیمسال دوم سالتحصیلی ۹۹ - ۱۴۰۰
یکشنبه 26 بهمن 1399

زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه در نیمسال دوم سالتحصیلی ۹۹ - ۱۴۰۰

دانشجویان واحد در تمامی مقاطع و رشته موظف هستند تا مدتی بر اساس برنامه اعلامی واحد های درسی ترم جاری را بر اساس چارت درسی رشته و آموزشی خود و با مشاورت مدیر گروه انتخاب کنند. انتخاب واحد به صورت الکترونیکی از طریق سامانه آموزشیار می باشد.

اطلاعیه مهم دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود در خصوص برگزاری امتحانات
یکشنبه 12 بهمن 1399

اطلاعیه مهم دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود در خصوص برگزاری امتحانات

دانشجویان گرامی ضمن آرزوی موفقیت شما در امتحانات پایان ترم خواهشمند است نکات زیر توجه فرمایید: 1- فایل های راهنمای شرکت در امتحانات در سایت بارگذاری شده است. 2- به تاریخ و ساعت امتحان توجه و دقت فرمایید. 3- جهت ممانعت از اشکالات ناخواسته در حین برگزاری امتحان بهتر است در مکانی حضور داشته باشید که دو نوع اینترنت ثابت و تلفن همراه در اختیارتان باشد.