برگزاری یادواره 216 شهید شهرستان هشترود
دوشنبه 23 اسفند 1395

برگزاری یادواره 216 شهید شهرستان هشترود

برگزاری یادواره 216 شهید شهرستان هشترود

ثبت نام وام دانشجوئی
دوشنبه 2 اسفند 1395

ثبت نام وام دانشجوئی

ثبت نام وام دانشجوئی

ایران پرچمدار احیاء تمدن اسلامی در جهان است
دوشنبه 25 بهمن 1395

ایران پرچمدار احیاء تمدن اسلامی در جهان است

ایران پرچمدار احیاء تمدن اسلامی در جهان است

دشمنان دین و قرآن بدانند که مردم ایران انقلابی بوده هست و خواهد ماند
شنبه 23 بهمن 1395

دشمنان دین و قرآن بدانند که مردم ایران انقلابی بوده هست و خواهد ماند

مردم و مسئولین باید در مراسمات انقلابی حضور فعال داشته باشند

ایران قدرت اول منطقه
شنبه 23 بهمن 1395

ایران قدرت اول منطقه

ایران قدرت اول منطقه و حضور دانشگاهیان هشترود در مراسم 22 بهمن