مسابقه ی پیامکی دانشجوی خط امام(ره)  لازم به ذکر است همه دانشجویان شهرستان هشترود محصل در دانشگاه های سرتاسر کشور می توانند در این مسابقه شرکت کنند.
سه شنبه 11 آذر 1399

مسابقه ی پیامکی دانشجوی خط امام(ره) لازم به ذکر است همه دانشجویان شهرستان هشترود محصل در دانشگاه های سرتاسر کشور می توانند در این مسابقه شرکت کنند.

مسابقه ی پیامکی دانشجوی خط امام(ره) لازم به ذکر است همه دانشجویان شهرستان هشترود محصل در دانشگاه های سرتاسر کشور می توانند در این مسابقه شرکت کنند.

 قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم در خصوص برگزاری کلاسهای مجازی در واحد هشترود
شنبه 17 آبان 1399

قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم در خصوص برگزاری کلاسهای مجازی در واحد هشترود

قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم در خصوص برگزاری کلاسهای مجازی در واحد هشترود با توجه به شرایط کنونی و گسترش بیماری کرونا واحد هشترود با همکاری دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی

راهنمای ثبت نام ورودیهای جدید کلیه مقاطع تحصیلی
جمعه 9 آبان 1399

راهنمای ثبت نام ورودیهای جدید کلیه مقاطع تحصیلی

ضمن تبریک ورود شما به خانواده دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود در ادامه نحوه ثبت نام پذیرفتگان جدید آورده شده است.

مراحل اینترنتی صدور معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول
جمعه 9 آبان 1399

مراحل اینترنتی صدور معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول

مراحل اینترنتی صدور معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول در ادامه توضیح ادامه توضیح داده شده است.

در دفترچه های سال 99 دو رشته در مقطع کارشناسی ارشد به دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود اضافه شده است
سه شنبه 21 مرداد 1399

در دفترچه های سال 99 دو رشته در مقطع کارشناسی ارشد به دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود اضافه شده است

در دفترچه های سال 99 دو رشته در مقطع کارشناسی ارشد به دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود اضافه شده است