نشست صمیمی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود با اعضای هیات علمی
شنبه 27 آبان 1396

نشست صمیمی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود با اعضای هیات علمی

👆نشست اعضای هیات عملی با ریاست واحد هشترود دکتر ناصر محب علی پور در نشست صمیمی با اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود ضمن ارائه گزارشی از وضعیت دانشگاه، گفت «اساتید از ارکان اصلی دانشگاه بوده و نقش بسیار مهمی

با نهایت تأثر، تاسف واندوه فراوان جان‌ باختن جمع کثیری از هموطنان در حادثه زلزله استان کرمانشاه
سه شنبه 23 آبان 1396

با نهایت تأثر، تاسف واندوه فراوان جان‌ باختن جمع کثیری از هموطنان در حادثه زلزله استان کرمانشاه

(( با نهایت تأثر، تاسف واندوه فراوان جان‌ باختن جمع کثیری از هموطنان در حادثه زلزله استان کرمانشاه را به مردم کشورمان و خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی تسلیت عرض می‌کنیم.

((چاپ دو فقره مقاله علمی وپژوهشی توسط هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود))
سه شنبه 16 آبان 1396

((چاپ دو فقره مقاله علمی وپژوهشی توسط هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود))

((چاپ دو فقره مقاله علمی وپژوهشی توسط هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود))

انتصاب بجا وشایسته حضرتعالی را به سمت ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجانشرقی
یکشنبه 14 آبان 1396

انتصاب بجا وشایسته حضرتعالی را به سمت ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجانشرقی

انتصاببجا وشایسته حضرتعالی را به سمت ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجانشرقی

بخشنامه تقویم آموزشی سالتحصیلی 96
دوشنبه 15 آبان 1396

بخشنامه تقویم آموزشی سالتحصیلی 96

بخشنامه تقویم آموزشی سالتحصیلی 96 برای دانشجویان در حال تحصیل